HyperLink HyperLink HyperLink
2011寶島鵝肉節
  • MORE...

  • 日期:2019-06-18
    土鵝/成鵝價格:100
    土鵝/小鵝產地價格:200
    白羅曼鵝/成鵝價格:66
    白羅曼鵝/小鵝產地價格:130
  • MORE...

  • 日期: 2019-06-10 (農曆 5 月第 2 週)
    小鵝入孵數量(粒):106570
    小鵝出雛數量(隻):82210
    雛鵝參考價格(元/隻):130
    肉鵝平均價格(元):66
  • 店家:正宗民雄鵝肉亭
    營業時間:08:00~19:30(星期一至星期五) 08:00~20:00(星期六至星期天)
    電話:
    鵝肉吃起來肉質很細緻,沒有什麼奇怪難咬的筋(每回吃鵝肉我最怕這個),一口咬下是鮮甜多汁。上層的鵝肉幾乎沒有骨頭,小朋友一口接一口,吃的不亦樂乎;下層舖底的鵝肉是有骨頭,但可能是分切手法的關係,或者是因為鵝肉部位的緣故,沒有破碎的骨頭細削,挺容易啃的
  • 政令法規

  • 3/2/2016 6:02:48 PM
    公告食用禽蛋運出家禽飼養場之防疫措施

    一、本措施依動物傳染病防治條例第二十八條第一項第一款規定公告之。

    二、本措施指定期間:自中華民國一百零五年二月二十七日起至一百零六年二月二十六日止。

    三、家禽飼養場:指飼養家禽之畜牧場、畜禽飼養場及其他飼養場所。

    四、食用禽蛋應以二氧化氯燻蒸消毒處理(其流程圖如附件一),並由特約或執業獸醫師(佐)開立食用禽蛋燻蒸證明書(如附件二),始得運出家禽飼養場。但洗選蛋,不在此限。

    五、動物所有人或管理人應依本措施辦理,違反者,依動物傳染病防治條例第四十三條第八款規定,處新臺幣五萬元以上一百萬元以下罰鍰。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    附件1

    附件一:食用禽蛋燻蒸消毒及出場流程圖

     


     

     

    附件二:食用

     

    附件2

    禽蛋燻蒸證明書

     

    開立日期:    年    月    日

     

    家禽種類:□雞;□鵝;□鴨;□其他:         

    飼養隻數:                                  隻

    家禽飼養場名稱:                                  

    所有人或管理人姓名:                          

    聯絡電話:                                    

    本批禽蛋燻蒸日期:                            

    預定出場時間:                               

     

    本批禽蛋業經燻蒸消毒完畢,特此證明。

     

    所有人或管理人姓名:                  (正體)

              簽名:                             

    獸醫師(佐)姓名:                    (正體)

              簽名:                              

    獸醫師(佐)執業執照號碼:                   

     

    ※本燻蒸證明書開立起七天內有效(含開立當天)